PŘÍPRAVA NA STK A EMISE

Technickou kontrolu vozidla neboli STK

Musí dříve či později absolvovat každý řidič. Jedná se o testování vozidla a hodnocení, zda je připraveno pro provoz na pozemních komunikacích. Autoservis a autoopravna Chrudim Vám zajistí jak STK a emise, tak i opravy a seřízení vozidel před technickou kontrolou.

Nejste si jisti přípravou na technickou kontrolu Vašeho vozidla? Autoservis a autoopravna Chrudim zajistí veškeré opravy a seřízení vozu, které je nezbytné před STK obstarat. Naši zkušení technici Vám pomohou k tomu, abyste prošli bez sebemenších problémů.

Tři varianty výsledku STK:

Vozidlo bez závad nebo s lehkými závadami prošlo technickou kontrolou a dostalo oprávnění pohybu na pozemních komunikacích na 2 roky v případě osobního a nákladního vozu, 4 roky pro malý motocykl a traktor, 1 rok jedná-li se o taxi, autoškolu, sanitku či vůz s modrým majákem. Kontrolní technik vyznačí do technického průkazu datum prohlídky, datum platnosti a číslo zkušebního protokolu, údaje potvrdí kulatým razítkem a podpisem.

Vozidlo s vážnými závadami má majitel povinnost do 30 dní podrobit opravám zjištěných závad a poté absolvovat opakovanou technickou prohlídku.

Vozidlo s nebezpečnými závadami není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a nesmí se po nich za žádných okolností pohybovat. Je třeba ihned odstranit veškeré závady a opakovaně vůz podrobit STK.

Co byste měli vědět před STK

Aby STK proběhla úspěšně a nezabrala Vám více času než je nezbytně nutné, je třeba na ni vozidlo řádně připravit a vyvarovat se tak zbytečných a otravných zdržení.

Emise: Před samotnou STK je nezbytné absolvovat měření emisí. I pro tuto službu můžete využít náš Autoservis a autoopravnu Chrudim, kde se o vše potřebné postaráme.
Doklady: Při technické kontrole se budete muset prokázat velkým a malým technickým průkazem, dokladem o měření emisí a výrobním štítkem vozidla „narozeného“ po roce 2002.
Poklice na kolech: Poklice ze všech kol na vozidle je třeba před prohlídkou odmontovat.

Čistota: Vozidlo před STK ukliďte a umyjte. Zajistěte, aby z něj nevytékala žádná provozní kapalina, jinak je technik dle vyhlášky oprávněn kvůli znečištění zamezit přístup do prostoru technické kontroly.

Tažné zařízení: Není-li tažné zařízení v dobrém stavu, technickou kontrolou zcela určitě neprojdete.

Světla: Před STK věnujte také pozornost seřízení světel a kontrole vnějšího osvětlení.

Povinná výbava: Povinností každého řidiče je mít ve vozidle: výstražný trojúhelník, reflexní vestu, autolékárničku, zvedák, klíč na matice kol, náhradní kolo, 1 žárovku od každého druhu a náhradní pojistky (rovněž 1 ks od každého druhu).

MAPA